wind-turbine.com
Search
wind-turbineMatch
With us you will find the right provider!
Create an inquiry and we will put you in touch with relevant providers.

ELEKTROWNIA WIATROWA przynosząca ZYSKI - okazja inwestycyjna, TOTAL PRICE FOR BOTH energy winds = 320 000 EUR

Description

Number
2
Available from
June 2019
with location
Yes
Price
320.000,00 €
Land
Poland

Lokalizacja:

miejscowość Zielona,

gm. Kuczbork Osada,

powiat Żuromin

Dwie działki:

nr 59 o powierzchni 0,5472ha - grunty orne,

nr 60 o powierzchni 0,8776ha - tereny przemysłowe;

Wiatraki fizycznie stoją na działce nr 60.

Obie działki są własnością spółki i obie znajdują się w bardzo dobrej lokalizacji pod względem wietrzności (w okolicy znajduje się wiele innych wiatraków).

Wiatraki:

HSW 250 -

rok produkcji 1992,

wysokość masztu 28m,

rozpiętość skrzydeł 25m,

moc 250KW

Vestas V-39 -

rok produkcji 1992,

wysokość masztu 40m,

rozpiętość skrzydeł 39m,

moc 500KW

Do działek dochodzi droga asfaltowa, istnieje możliwość dojazdu tirem.

Przychody osiągnięte ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez powyższe wiatraki wyniosły od stycznia do listopada 2018 roku około 150.000,00 zł daje to wysoką stopę zwrotu przy tej cenie sprzedaży.

Ilość wytworzonej energii elektrycznej w 2018 roku: 631,96 MWh, w 2019 roku (od stycznia do maja) 383,44 MWh

Zachęcam do kontaktu - możliwość negocjacji ceny. Jestem również otwarty na różne inne propozycje inwestycyjne zamiennie.

UWAGA: CENA OBEJMUJE DWIE ELEKTROWNIE (VESTAS+HSW = 320 000 EUR)


--------

Location

city Zielona, / Kuczbork Osada, 

county Żuromin

two plots:

nr 59 about area 0,5472ha - arable land,

nr 60 about area 0,8776ha - industrial areas;

Energy winds are located on the plots no 60

Both plots are owned by the company and both are in a very good location in terms of windiness (there are many other windmills in the area).


Energy winds:

HSW 250 -

production year 1992, 

mast height 28m,

wingspan 25m,

power 250KW


Vestas V-39 -

production year 1992,

mast height 40m,

wingspan 39m,

power 500KW

There is an asphalt road to the plots, it is possible to reach the tire.

Revenues generated from the sale of electricity generated by the above windfarms, from January to November 2018, approximately PLN 150,000.00, gives a high rate of return at this sales price.

The amount of electricity generated in 2018: 631.96 MWh, in 2019 (from January to May) 383.44 MWh

I encourage you to contact us - the possibility of negotiating the price. I am also open to various other investment proposals interchangeably.

ATTENTION: PRICE INCLUDES TWO FERTILES (VESTAS + HSW = 320,000 EUR)

Overview of data

General data
Manufacturer Vestas
Model V39/500
Number 2
Available from June 2019
with location Yes
Place Żuromin/woj.mazowieckie
Land Poland
Price 320.000,00 €
Price negotiable No
Specifications
Condition Used
Year of construction 1992
Rated power 750 Kw
Annual yield 650 Kwh
Tower height 28.4 m
Rotor diameter 25.39 m

Photos & Videos

How to find us

Further information

Placing advertisements is free of charge after successful registration. You can place an unlimited number of advertisements/offers (requests to sell or buy) and contact advertisers. Costs arise for you only with the successful mediation of a so-called business opportunity in the form of a concrete inquiry. This "price per lead" is based on the value of the potential business.

This means: Zero risk for you! You only pay when a business opportunity or a business deal is successfully brokered!

Inquiries received on wind-turbine.com regarding your advertisements are pre-qualified by us and forwarded to you with a price per address data record. In this way, you only pay for the address data record of an interested party if the inquiry is also relevant for you.

Through the obligatory registration and the subsequent verification by our team, we ensure the quality of our platform and protect you in the best possible way from dubious and time-consuming inquiries.

Each ad is published manually by us after a quality control. This way we ensure that you only receive relevant offers and business opportunities.