ELEKTROWNIA WIATROWA przynosząca ZYSKI - okazja inwestycyjna, TOTAL PRICE FOR BOTH energy winds = 320 000 EUR

 • Manufacturer
  Vestas

 • Model
  V39/500

 • Quantity
  2

 • Price
  320.000 €

 • incl. location
  yes

 • suitable for offshore operation
  no

 • Availability
  from 06/2019

 • Location
  Żuromin/woj.mazowieckie, Poland

 • Rated power
  750 kW

 • Annual yield
  650 kWh

 • Tower height
  28.4 m

 • Year
  1992

 • Rotor diameter
  25.4 m

 • Condition
  used

Contact the provider now

Description

Lokalizacja:

miejscowość Zielona,

gm. Kuczbork Osada,

powiat Żuromin

Dwie działki:

nr 59 o powierzchni 0,5472ha - grunty orne,

nr 60 o powierzchni 0,8776ha - tereny przemysłowe;

Wiatraki fizycznie stoją na działce nr 60.

Obie działki są własnością spółki i obie znajdują się w bardzo dobrej lokalizacji pod względem wietrzności (w okolicy znajduje się wiele innych wiatraków).

Wiatraki:

HSW 250 -

rok produkcji 1992,

wysokość masztu 28m,

rozpiętość skrzydeł 25m,

moc 250KW

Vestas V-39 -

rok produkcji 1992,

wysokość masztu 40m,

rozpiętość skrzydeł 39m,

moc 500KW

Do działek dochodzi droga asfaltowa, istnieje możliwość dojazdu tirem.

Przychody osiągnięte ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez powyższe wiatraki wyniosły od stycznia do listopada 2018 roku około 150.000,00 zł daje to wysoką stopę zwrotu przy tej cenie sprzedaży.

Ilość wytworzonej energii elektrycznej w 2018 roku: 631,96 MWh, w 2019 roku (od stycznia do maja) 383,44 MWh

Zachęcam do kontaktu - możliwość negocjacji ceny. Jestem również otwarty na różne inne propozycje inwestycyjne zamiennie.

UWAGA: CENA OBEJMUJE DWIE ELEKTROWNIE (VESTAS+HSW = 320 000 EUR)


--------

Location

city Zielona, / Kuczbork Osada, 

county Żuromin

two plots:

nr 59 about area 0,5472ha - arable land,

nr 60 about area 0,8776ha - industrial areas;

Energy winds are located on the plots no 60

Both plots are owned by the company and both are in a very good location in terms of windiness (there are many other windmills in the area).


Energy winds:

HSW 250 -

production year 1992, 

mast height 28m,

wingspan 25m,

power 250KW


Vestas V-39 -

production year 1992,

mast height 40m,

wingspan 39m,

power 500KW

There is an asphalt road to the plots, it is possible to reach the tire.

Revenues generated from the sale of electricity generated by the above windfarms, from January to November 2018, approximately PLN 150,000.00, gives a high rate of return at this sales price.

The amount of electricity generated in 2018: 631.96 MWh, in 2019 (from January to May) 383.44 MWh

I encourage you to contact us - the possibility of negotiating the price. I am also open to various other investment proposals interchangeably.

ATTENTION: PRICE INCLUDES TWO FERTILES (VESTAS + HSW = 320,000 EUR)

Images & videos

Location

Supply and demand